PT-priser

Priser for PT-klipp
Priser for PT-medlemskap
Priser PT-duo

PT-Klipp

Veileder

PT-utdanning

PT-utdanning +
tilleggsutdanning
(min 250 PT-timer)

PT-utdanning +
tilleggsutdanning / relevant bachelor grad
(min 500 PT-timer)

PT-utdanning +
tilleggsutdanning / relevant bachelor grad / spesialisering (min 500 PT-timer)

1 Klipp

600,-

650,-

690,-

750,-

890,-

3 Klipp

1750,-

1900,-

2000,-

2200,-

2600,-

10 Klipp

5500,-

6000,-

6500,-

7000,-

8500,-

25 Klipp

12500,-

15500,-

16500,-

17600,-

20000,-

50 Klipp

25500,-

28500,-

29500,-

30200,-

32000,-

PT-Klipp

Veileder

PT-utdanning

1 Klipp

600,-

650,-

3 Klipp

1750,-

1900,-

10 Klipp

5500,-

6000,-

25 Klipp

12500,-

15500,-

50 Klipp

25500,-

28500,-

PT-Klipp

PT-utdanning + tilleggsutdanning
(min 250 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad
(min 500 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad / spesialisering (min 500 PT-timer)

1 Klipp

690,-

750,-

890,-

3 Klipp

2000,-

2200,-

2600,-

10 Klipp

6500,-

7000,-

8500,-

25 Klipp

16500,-

17600,-

20000,-

50 Klipp

29500,-

30200,-

32000,-

PT-Klipp

Veileder

PT-utdanning

PT-utdanning + tilleggsutdanning
(min 250 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad
(min 500 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad / spesialisering (min 500 PT-timer)

4 timer / mnd

2500,-

2600,-

2800,-

3000,-

3200,-

8 timer / mnd

4200,-

4400,-

4700,-

4900,-

5000,-

12 timer / mnd

6000,-

6200,-

6500,-

6800,-

7000,-

PT-Klipp

Veileder

PT-utdanning

4 timer / mnd

2500,-

2600,-

8 timer / mnd

4200,-

4400,-

12 timer / mnd

6000,-

6200,-

PT-Klipp

PT-utdanning + tilleggsutdanning
(min 250 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad
(min 500 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad / spesialisering (min 500 PT-timer)

4 timer / mnd

2800,-

3000,-

3200,-

8 timer / mnd

4700,-

4900,-

5000,-

12 timer / mnd

6500,-

6800,-

7000,-

Duo klipp

Veileder

PT-utdanning

PT-utdanning + tilleggsutdanning
(min 250 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad
(min 500 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad / spesialisering (min 500 PT-timer)

1 Klipp

1000,-

1150,-

1300,-

1450,-

1650,-

3 Klipp

2500,-

2650,-

2800,-

2900,-

3000,-

10 Klipp

7500,-

9000,-

10000,-

11000,-

13500,-

25 Klipp

20500,-

21400,-

23400,-

25800,-

28000,-

50 Klipp

38500,-

39500,-

42000,-

45000,-

50000,-

Duo klipp

Veileder

PT-utdanning

1 Klipp

1000,-

1150,-

3 Klipp

2500,-

2650,-

10 Klipp

7500,-

9000,-

25 Klipp

20500,-

21400,-

50 Klipp

38500,-

39500,-

PT-Klipp

PT-utdanning + tilleggsutdanning
(min 250 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad
(min 500 PT-timer)

PT-utdanning + tilleggsutdanning / relevant bachelor grad / spesialisering (min 500 PT-timer)

1 Klipp

1300,-

1450,-

1650,-

3 Klipp

2800,-

2900,-

3000,-

10 Klipp

10000,-

11000,-

13500,-

25 Klipp

23400,-

25800,-

28000,-

50 Klipp

42000,-

45000,-

50500,-