Medlemsvilkår

Se om du finner det du leter etter

1. iTrains hovedprodukt er løpende abbonementsmedlemskap til våre treningsentre med eller uten bindingstid.

2. Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet en engangsum på kr 250, samt treningsavgift for inneværende dager ut innmedlingsmåned. trekkdato er 1. hver mnd. veiledende treningsavgift er kr 359,- pr. mnd.

3. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

4. iTrains har 15-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 15 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Adgang

5. Du må alltid ha med ditt personlige adgangskort til trening. Det er dette som gir deg adgang til senteret. Adgangsappen MIN TRENING må benyttes som adgangskort for alle medlemmer som er inmeldt etter 10. september 2020.

6. Som medlem hos iTrain kan du trene på alle våre sentre.

Medlemskort/App

7. Appen MIN TRENING gir deg adgang til treningsenteret ved bruk av QR Koder som blir generet når du står utefor et av våre sentre.

7,1. Medlemskapet hos iTrain er personlig og adgangskort skal ikke overlates/lånes til andre. Hvis to passerer på samme adgangskort, blir videokameraet ved inngangspartiet aktivert og vaktsentralen varslet. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Administrasjon av medlemskapet

8. Som medlem hos iTrain administrer du selv ditt eget medlemskap på minside. Dette betyr at du selv må logge deg inn på minside dersom du ønsker å endre personopplysninger, primærsenter, betalingskort, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Oppsigelse pr. e-post eller brev er ikke gyldig. Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

9. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

10. Det er mulig å fryse medlemskap med binding i inntil 3 måneder av gangen. Dersom du er medlem på et senter hvor medlemskapasiteten er fullt utnyttet kan du maksimalt fryse 1 måned av gangen. Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter.

11. Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på minside. iTrain fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

12. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.Dersom du er innlogget i appen min trening, kan du ikke logge deg inn fra andre enheter en den som du alt er innlogget på. via appen har du tilgang til min side.

Betaling

13. Som medlem hos iTrain aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned.
Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på minside.

14. iTrain sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift ligger tilgjengelig på min side under ”Betalinger”.

Sikkerhet og trivselsregler

15. Som medlem hos iTrain skal du gjøre deg kjent med Sikkerhetsplanen for senteret du trener på. Dette er en tegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer, calling-stasjoner, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret.

16. iTrain har delvis bemannede treningssentre og derfor kameraovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kameraovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette.

17. Trening hos iTrain skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. Husk å ta med egen hengelås!

18. Som medlem hos iTrain forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler, som er tilgjengelige lokalt på hvert senter.

19. iTrain kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

Antiodoping

20. Som medlem hos iTrain bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

21. iTrain ønsker et sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos iTrain må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir iTrain rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Om iTrain registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir iTrain rett til å heve medlemsavtalen.

22. Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.

Personvern

23. Som medlem hos iTrain samtykker du til at iTrain innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, (Minside) og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangskort på våre treningssentre.

24. Som medlem samtykker du til at iTrain kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

25. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos iTrain, og i en periode på etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er iTrain AS ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss via support på minside.

26. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.

iTrains rettigheter

27. iTrain kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.

28. iTrain-sentrene skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder iTrain seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene inntil 5 dager pr. kalenderår.

29. iTrain har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal iTrain varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

Personsvernerklæringer

1. Generelt
iTrain tar ditt personvern alvorlig og vil verne om dine opplysninger og påse at disse kun benyttes til på forhånd
bestemte formål. Det vil kun være enkelte av iTrains ansatte som vil ha fullt innblikk i dine personopplysninger,
og vi har gode rutiner for å sikre og håndtere opplysningene. Behandlingsansvarlig er daglig leder iTrain AS

2. Hva vi benytter personopplysningene tiliTrain bruker dine personopplysninger til blant annet til:1. å administrere ditt kundeforhold2. å måle antall brukere ved det enkelte treningssenter slik at vi kan optimalisere treningstilbudet vårt

3. Innsyn, retting, supplering og slettingSom medlem hos iTrain har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og kreve disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger da det er frivillig å gi fra seg disse.
Dette gjelder likevel ikke for opplysninger som etter personopplysningsloven kan oppbevares og behandles uten samtykke, for eksempel opplysninger som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold med oss. Dersom du ønsker innsyn, retting, supplering eller sletting ber vi om at du tar kontakt med oss på via support på minside. Vi vil besvare din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

4. LagringVi lagrer ovennevnte personopplysninger så lenge du er medlem hos iTrain, og i en periode på etter opphør av avtalen.

5. UtleveringUtlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving, regnskapsbehandling og til de som forestår kameraovervåkningen i våre sentre.

6. Kontakt og nyhetsbreviTrain benytter personopplysningene for å komme i kontakt med deg og holde deg informert om iTrain og treningssentrene. Som medlem har du samtykket til at iTrain kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

7. KameraovervåkingiTrain har ubemannede treningssentre. På denne måten holder vi kostnadene nede. Som kjent kan det forekomme hærverk og ulykker på bemannede og ubemannede treningssentre. iTrain har derfor kameraovervåkning. Kameraovervåkningen er automatisert, og innsyn i opptakene vil kun bli gjort dersom vi har mottatt melding om at noe har skjedd i ett våre treningssentre som nødvendiggjør slikt innsyn. Opplysningene lagres ikke lenger enn 7 dager, men inntil 30 dager dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller ulykker.

8. Cookies. En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Formålet med en slik fil er primært å lagre opplysninger om brukerens interaksjon med serveren for å kunne gjenkjenne brukeren ved senere anledninger og effektivisere senere besøk på samme nettsted. Sikkerhet- og trivselsreglerHos iTrain ønsker vi at alle skal ha det hyggelig mens de trener. Her ser du våre trivselsregler som bidrar til et godt treningsmiljø for alle.

1. Bidra til et godt treningsmiljø

Hos iTrain ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.

2. Innesko

Grus, møkk og slaps inne på senteret er ikke hyggelig for noen. Derfor må alle trene med rene innesko. Utesko kan plasseres i garderobeskap i medbrakt pose.

3. Rent treningstøy og god hygiene

Alle må ha rent treningstøy og praktisere god hygiene.

4. Adgang/ankomst

Bruk ditt personlige medlemskort ved registrering inn på senteret. Medlemskortet kan kun benyttes av medlemskapets eier.

5. Bekledning

Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress. Derfor er minimum bekledning hos oss singlet som dekker bryst, og shorts som dekker rumpa. Du kan ikke trene i jeans, bare føtter, eller liknende.

6. Bruk skap

Bagger, jakker og andre eiendeler skal ikke tas med rundt på senteret. Benytt låsbare skap. Skapene er for alle medlemmer, så tøm skapet før du drar fra treningssenteret. Låste skap vil bli åpnet ved dagens slutt og innholdet i skapet oppbevares i på senteret i tre uker. iTrain er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares i skapene.

7. Rydd etter deg

Som medlem hos oss har du ansvar for å rydde på plass alle vektene og utstyret du har brukt.

8. Bruk av apparater/utstyr

Treningsutstyr skal behandles med omhu og skal kun benyttes til de øvelser de er beregnet til. Håndvekter og utstyr skal ikke slippes eller kastes. Ved spørsmål om bruk av utstyr kan du alltid spørre oss om råd. Bruk av kalk, magnesium og liknende på senteret er ikke tillatt.

9. Vask/tørk apparater

Det er bra å svette når du trener, men tenk på andre medlemmer. Vask alltid apparatene etter deg. Papir og sprayflaske med desinfeksjonsmiddel finner du plassert flere steder på senteret. Bruk gjerne håndkle når du trener på matter og styrke- og kondisjonsapparater.

10. Antidoping

All form for doping strengt forbudt og medfører utestengelse.

11. Mobil/foto

Vis hensyn ved mobilbruk. Det er lov å ta en treningsselfie, men det er ikke sikkert at andre vil bli med på bildet uten å bli spurt. Ha mobilen på lydløs under trening, og hold mobilsamtaler til et minimum når du er på senteret.

12. Sikkerhet

På iTrain tar vi vare på hverandre. Ser du noen som trenger assistanse – hjelp vedkommende.