COVID 19 UPDATE 7/11 2020

Vi er dessverre pålagt av Bergen Kommune å stenge treningssentrene våre i Bergen. Pålegget gjelder i første omgang fra 7/11 til Mandag 23/11

Pålegg om stenging av treningsentre i Bergen

Det er med tungt hjerte vi må informere alle medlemmer i Bergen om at vi dessverre er pålagt av Bergen Kommune å stenge treningssentrene våre i Bergen. Pålegget gjelder i første omgang fra 7/11 til Mandag 23/11. Vi vil takke alle våre medlemmer som har vært veldig flinke til å overholde alle smittevernsregler som er innført på senterne. Vi håper at dette ikke blir langvarig og at vi sees igjen den 23/11. Vi ønsker samtidig å påpeke at det er dokumentert lav smitterisiko forbundet med trening på treningssentre.

Begrunnelse for nedstengingene

Det er viktig å merke seg at nedstengingene skjer som følge av den raske smitteutviklingen i Bergen, og smittesporing ute av kontroll. Kommunen ønsker sosial nedstenging. Det er ikke slik at treningssentrene oppfattes som et risikoområde for smitte, men vi stenges fordi man ønsker å stenge ned alle sosiale møteplasser, samt unngå mobilitet for å komme dit.

Nettsiden er designet og utviklet av cure